D-BOX

Kompleksowy zestaw narzędzi do humanitarnego rozminowywania dużych obszarów cywilnych z min przeciwpiechotnych i broni odłamkowej 

 


Projekt D-BOX podejmuje palącą kwestię eliminacji min przeciwpiechotnych i amunicji kasetowej pozostałych po konfliktach zbrojnych.  Zostanie to osiągnięte poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań, które będą łączone oraz integrowane w kompleksowy zestaw narzędzi, zapewniający użytkownikom końcowym najlepsze narzędzia, metody i procedury. Ten “inteligentny” zestaw narzędzi może być wykorzystywany podczas wszystkich czynności rozminowywania (od przygotowania misji aż po likwidację min, w tym informowanie opinii publicznej i interesariuszy). Umożliwi operatorom i użytkownikom końcowym wyszukanie najbardziej optymalnego rozwiązania w aspekcie ekonomiki, łatwości użycia do zdefiniowanego zadania na różnych etapach rozminowywania oraz dostosowania go do różnych scenariuszy i warunków.


D-BOX rozpoczął się w 2013 na okres 3 lat, zaangażowanych jest w niego 20 partnerów z 11 krajów członkowskich Unii Europejskiej.

 

Rozwiązaniami opracowywanymi przez D-BOX zainteresowane są następujące podmioty:

PRIORYTETY

 poprawa dokładności map obszarów zagrożenia minami,

stworzenie taniego, innowacyjnego i łatwego w obsłudze narzędzia.


Astri Polska w projekcie D-BOX odpowiedzialna jest za organizację demonstracji opracowywanych narzędzi i systemu D-BOX Toolbox w warunkach rzeczywistych/zbliżonych do rzeczywistych. Ponadto firma czuwa nad upowszechnianiem wyników projektu na każdym etapie jego realizacji, jak również zaangażowana jest w prace nad samym systemem Toolbox.


Więcej informacji dostępnych na oficjalnej stronie internetowej projektu.European_UnionProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Siódmego Programu Ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji na podstawie umowy nr 284996.Powrót do strony głównej


OBECNE PROJEKTY

PROJEKTY ZREALIZOWANE