D-BOX

Kompleksowy zestaw narzędzi do humanitarnego rozminowywania dużych obszarów cywilnych z min przeciwpiechotnych i broni odłamkowej 

 

[br]

Projekt D-BOX podejmuje palącą kwestię eliminacji min przeciwpiechotnych i amunicji kasetowej pozostałych po konfliktach zbrojnych.  Zostanie to osiągnięte poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań, które będą łączone oraz integrowane w kompleksowy zestaw narzędzi, zapewniający użytkownikom końcowym najlepsze narzędzia, metody i procedury. Ten „inteligentny” zestaw narzędzi może być wykorzystywany podczas wszystkich czynności rozminowywania (od przygotowania misji aż po likwidację min, w tym informowanie opinii publicznej i interesariuszy). Umożliwi operatorom i użytkownikom końcowym wyszukanie najbardziej optymalnego rozwiązania w aspekcie ekonomiki, łatwości użycia do zdefiniowanego zadania na różnych etapach rozminowywania oraz dostosowania go do różnych scenariuszy i warunków.

[br]

D-BOX rozpoczął się w 2013 na okres 3 lat, zaangażowanych jest w niego 20 partnerów z 11 krajów członkowskich Unii Europejskiej.

 

Rozwiązaniami opracowywanymi przez D-BOX zainteresowane są następujące podmioty:

  • [fontawesome_icon icon=”fa fa-angle-double-right” size=”none” shape=”normal”] Grupy operacyjne/saperskie z organizacji pozarządowych (NGO) oraz z firm komercyjnych,
  • [fontawesome_icon icon=”fa fa-angle-double-right” size=”none” shape=”normal”] Centra rozminowywania (MAC – Mine Action Centre),
  • [fontawesome_icon icon=”fa fa-angle-double-right” size=”none” shape=”normal”] Służby Narodów Zjednoczonych ds. rozminowywania (UNMAS – United Nations Mine Action Service),
  • [fontawesome_icon icon=”fa fa-angle-double-right” size=”none” shape=”normal”] Genewskie Międzynarodowe Centrum Rozminowania Humanitarnego (GICHD – Geneva International Centre for Humanitarian Demining) .

PRIORYTETY

[fontawesome_icon icon=”fa fa-angle-double-right” size=”none” shape=”normal”] poprawa dokładności map obszarów zagrożenia minami,

[fontawesome_icon icon=”fa fa-angle-double-right” size=”none” shape=”normal”]stworzenie taniego, innowacyjnego i łatwego w obsłudze narzędzia.

[br]

Astri Polska w projekcie D-BOX odpowiedzialna jest za organizację demonstracji opracowywanych narzędzi i systemu D-BOX Toolbox w warunkach rzeczywistych/zbliżonych do rzeczywistych. Ponadto firma czuwa nad upowszechnianiem wyników projektu na każdym etapie jego realizacji, jak również zaangażowana jest w prace nad samym systemem Toolbox.

[br]

Więcej informacji dostępnych na oficjalnej stronie internetowej projektu.

[br]

[br]

European_UnionProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Siódmego Programu Ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji na podstawie umowy nr 284996.

[br]

[br]

[button link=”https://astripolska.pl/” target=”_self” shape=”rounded” size=”small” outline=”yes” color=”black” move=”no” external=”no”]Powrót do strony głównej [/button]


OBECNE PROJEKTY

PROJEKTY ZREALIZOWANE