CoSIMS (Copernicus Snow & Ice Monitoring Service)

CoSIMS (Copernicus Snow & Ice Monitoring Service) to projekt, którego celem jest opracowanie narzędzi do satelitarnego monitoring śniegu i lodu w krajach Unii Europejskiej. Rozwiązania zostaną włączone do serwisu monitorowania obszarów lądowych europejskiego programu satelitarnych obserwacji Ziemi „Copernicus”. Algorytmy będą działać w pełni automatycznie, a przetworzenie danych odbywać będą się w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Oznacza to, że w możliwie najkrótszym czasie, nowo pozyskane dane przez satelitę będą dostępne w postaci produktów w serwisie. Monitoringiem objęte zostaną wody śródlądowe znajdujące się w bazie Europejskiej Agencji Środowiska „EU-Hydro”, tj. rzeki i kanały o szerokości powyżej 50 metrów i zbiorniki wodne o szerokości powyżej 100 metrów, lub powierzchni powyżej 1 hektara. Usługa będzie darmowa i ogólnodostępna dla użytkowników na całym świecie.

Rola Astri Polska w projekcie: Zadaniem Astri Polska jest opracowanie serwisu monitoringu lodu na wodach śródlądowych w Europie, w oparciu o dane satelitarne programu “Copernicus”. W projekcie, wykorzystamy doświadczenia zdobyte projekcie EO4EP zrealizowanym dla Europejskiej Agencji Kosmicznej i Banku Światowego, w ramach którego Astri Polska opracowała system do satelitarnego monitoringu lodu na polskich rzekach. Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie dla programu „Copernicus” opracowane przez firmę z Polski.

Konsorcjum: Magellium (lider),  Astri Polska, CESBIO (Le Centre d'Etudes Spatiales de la BIOsphère), Meteo-France.

Czas realizacji: 2019-2021

 

Projekt CoSIMS realizowany jest na rzecz Europejskiej Agencji Środowiska (EEA)

 

Rozwiązania opracowane w ramach projektu zostaną włączone do serwisu monitorowania obszarów lądowych europejskiego programu satelitarnych obserwacji Ziemi „Copernicus”