CORAZ BLIŻEJ KALIBRACJI ANTEN GNSS W POLSCE. ASTRI POLSKA Z ZIELONYM ŚWIATŁEM OD ESA.

Środowisko do kalibracji anten GNSS opracowywane przez Astri Polska i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otrzymało od Europejskiej Agencji Kosmicznej zielone światło do rozpoczęcia fazy integracji. Na początku października w obecności oficera technicznego ESA zaprezentowano poprawne funkcjonowanie opracowanych rozwiązań w warunkach rzeczywistych. Projekt umożliwi Polsce pozyskanie ważnych kompetencji w dziedzinie będącej obecnie niszą na rynku.

GRAVEr (GNSS Receiver Antenna calibration serVice for new E-GNSS signals) to projekt realizowany przez Astri Polska i UWM Olsztyn na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie środowiska do kalibracji anten GNSS umożliwiających odbiór sygnałów na różnych częstotliwościach oraz z różnych systemów, ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo. Opracowanie oryginalnej metody kalibracji anten dla sygnałów na wielu częstotliwościach i pochodzących z różnych systemów globalnej nawigacji nie byłoby możliwe bez korzystania z nowej wiedzy w zakresie integracji obserwacji multi-GNSS [1, 2].
Październikowe testy systemu dla ESA odbyły się na terenie UWM i miały na celu sprawdzenie, czy założenia techniczne przyjęte podczas projektowania są poprawne. W tym celu przeprowadzono jeden scenariusz testowy w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem wszystkich elementów, które będą składały się na system, m.in.: robota kalibracyjnego wraz z urządzeniami i oprogramowaniem do sterowania nim, oprogramowania do pomiarów oraz anten i odbiorników GNSS. Pod koniec października ESA potwierdziła zakończenie fazy projektowej poprzez akceptację dokumentacji technicznej, w tym wyników testów przeprowadzonych Olsztynie. Rozwiązania opracowane w ramach projektu pozwolą na uruchomienie usługi indywidualnej kalibracji anten GNSS w Polsce.

– Bazując na technologii stworzonej w ramach projektu GRAVEr, chcemy w przyszłości oferować dedykowaną usługę precyzyjnej kalibracji anten GNSS. Coraz częściej wymagane jest by wspomniana kalibracja przeprowadzona została indywidualnie i niezależnie dla każdego egzemplarza, a nie tylko przyjęła wartości uśrednione dla danego modelu. Dzięki projektowi GRAVEr te unikatowe kompetencje są budowane w Polsce – powiedział Tomasz Grzegory, Kierownik Projektu GRAVEr w Astri Polska.

Obecnie, prace nad systemem GRAVEr realizowane są na terenie UWM w Olsztynie. Od drugiego kwartału 2020 roku system rozwój systemu będzie kontynuowany na terenie Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Projekt GRAVEr jest finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną. Astri Polska jest liderem przedsięwzięcia, które realizuje wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Bibliografia:
[1] Paziewski J., Wielgosz P., 2015, Accounting for Galileo-GPS inter-system biases in precise satellite positioning,
J Geod 89, 81-93.
[2] Paziewski J., Wielgosz P., 2017, Investigation of some selected strategies for multi-GNSS instantaneous RTK positioning, Advances in Space Research 59, 12-23