POLSKIE URZĄDZENIE POMOŻE ZBADAĆ JOWISZA. ASTRI POLSKA REALIZUJE DOSTAWĘ DLA EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

POLSKIE URZĄDZENIE POMOŻE ZBADAĆ JOWISZA. ASTRI POLSKA REALIZUJE DOSTAWĘ DLA EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Bez kategorii
Urządzenie dla misji JUICE w laboratorium Astri Polska (fot. Astri Polska) Astri Polska dostarczyła urządzenie dla misji badawczej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), której celem będzie zbadanie Jowisza i jego lodowych księżyców. Urządzenie będzie miało istotne znaczenie dla powodzenia tej misji i jest najbardziej zaawansowanym technicznie produktem opracowanym przez warszawską firmę. W nadchodzącym roku Astri Polska planuje dalszą ekspansję na europejskim rynku kosmicznym. JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) to misja badawcza Europejskiej Agencji Kosmicznej, która ma za zadanie przeprowadzić badania Jowisza i jego trzech lodowych księżyców. Start sondy planowany jest na rok 2022. Urządzenie dostarczane przez Astri Polska zostanie podłączone do sondy i umożliwi przetestowanie jej systemów elektronicznych, przed wysłaniem w przestrzeń kosmiczną. Jest to ważny etap każdego programu kosmicznego, ponieważ po rozpoczęciu misji inżynierowie nie mają już możliwości dokonania modyfikacji systemów…
Read More
DANE Z SATELITÓW POMOGĄ MONITOROWAĆ LÓD NA RZEKACH. ASTRI POLSKA FINALIZUJE WAŻNY PROJEKT DLA ESA

DANE Z SATELITÓW POMOGĄ MONITOROWAĆ LÓD NA RZEKACH. ASTRI POLSKA FINALIZUJE WAŻNY PROJEKT DLA ESA

Bez kategorii
W październiku zakończyliśmy prace nad system do monitoringu lodu na rzekach w oparciu o dane z satelitów obserwacji Ziemi. Jego zadaniem jest dostarczenie aktualnej sytuacji na rzekach i pomoc w zapobieganiu ewentualnym powodziom. Rozwiązania te zostały opracowane przez firmę Astri Polska w ramach projektu EO4EP, realizowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej i Banku Światowego. Projekt zakończył się na początku października oddaniem operacyjnego serwisu i obecnie trwają rozmowy na temat możliwości wdrożenia go w Polsce. POLSKIE RZEKI POD NADZOREM SATELITÓW Zatory lodowe na rzekach, to jedna z przyczyn występowania powodzi w Polsce w okresie zimowym. Dzięki wykorzystaniu radarowych danych satelitarnych, służby i instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną mogą dysponować informacją o stanie rzek dla dużego obszaru terenu, w krótkim czasie po wykonaniu zdjęcia niezależnie od panujących warunków pogodowych. System monitoringu zjawisk lodowych…
Read More
DOSTARCZYLIŚMY WSZYSTKIE URZĄDZENIA DLA EUROPEJSKICH SATELITÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH “EUROSTAR NEO”

DOSTARCZYLIŚMY WSZYSTKIE URZĄDZENIA DLA EUROPEJSKICH SATELITÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH “EUROSTAR NEO”

Bez kategorii
  Astri Polska dostarczyła ostatnie z czterech urządzeń zakontraktowanych dla programu europejskich satelitów telekomunikacyjnych nowej generacji. Łączna wartość kontraktu to 5 mln PLN. Tegoroczne dostawy realizowane przez firmę dla Europejskiej Agencji Kosmicznej to wyjątkowy wynik w skali nie tylko Polskiego Sektora Kosmicznego lecz także krajów Europy Wschodniej. ROZWIĄZANIA DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW Eurostar Neo to program budowy platformy nowej generacji dla satelitów telekomunikacyjnych, realizowany w ramach programu NeoSat pod egidą Europejskiej Agencji Kosmicznej i Francuskiego Ośrodka Badań Kosmicznych (CNES). Nowa platforma ma być o 30% tańsza w utrzymaniu w stosunku do obecnie używanych konstrukcji oraz oferować wiele większe możliwości w zakresie przenoszonego ładunku. Głównym wykonawcą projektu jest. Airbus Defence and Space - globalny lider w dziedzinie technologii kosmicznych. Astri Polska, podpisała kontrakt na dostawę 4 urządzeń dla tego programu w…
Read More
PIERWSZE URUCHOMIENIE ŚRODOWISK TESTOWYCH ASTRI POLSKA W ESA

PIERWSZE URUCHOMIENIE ŚRODOWISK TESTOWYCH ASTRI POLSKA W ESA

Bez kategorii
W lipcu, w centrum badawczym ESA ESTEC odbył się przegląd realizacji polskich środowisk testowych GNSS opracowywanych przez Astri Polska w ramach projektów FLIGhT i TEcHNO. Podczas tygodniowej sesji doświadczalnej, obydwa środowiska zostały po raz pierwszy uruchomione oraz skomunikowane z odbiornikami i aparaturą testową.   Systemy opracowane w ramach projektów FLIGhT i TEcHNO  zostaną docelowo zaimplementowane w Europejskim Laboratorium Nawigacyjnym (ENL) wchodzącym w skład należącego do ESA centrum badawczo-rozwojowego ESTEC. Na początku kwietnia, po ewaluacji dotychczasowych postępów prac, ESA dała projektom zielone światło, dzięki czemu weszły one w fazę realizacji. W rezultacie, inżynierowie z Astri Polska spędzili w lipcu tydzień czasu w ESTEC sprawdzając funkcjonowanie rozwiązań opracowanych dotychczas, w docelowym środowisku.   ŚRODOWISKO TESTOWE DLA KOSMICZNYCH ODBIORNIKÓW GNSS Celem projektu FLIGhT (Flexible environment for GNSS Testing) jest zaprojektowanie i stworzenie elastycznego…
Read More
ROZWIĄZANIA ASTRI POLSKA POMOGĄ ZBADAĆ JOWISZA

ROZWIĄZANIA ASTRI POLSKA POMOGĄ ZBADAĆ JOWISZA

Bez kategorii
Już niedługo, pierwsze polskie rozwiązania zasilą program JUICE – europejską misję badawczą, której zadaniem będzie zbadanie Jowisza i jego lodowych księżyców. Astri Polska rozpoczęła właśnie walidację pierwszego urządzenia dla tej misji, które zostanie przekazane jeszcze w tym roku. JUICE  (JUpiter ICy moons Explorer) to jeden z głównych projektów długofalowego planu Europejskiej Agencji Kosmicznej „Cosmic Vision 2015-2025”. Sonda JUICE ma za zadanie dotrzeć do Jowisza (2030 r.) i przez okres minimum trzech lat dokonać szczegółowych obserwacji „gazowego olbrzyma” i jego trzech lodowych księżyców: Ganimedesa, Kallisto i Europy. Start sondy planowany jest na rok 2022. TESTY AWIONIKI SONDY Dwa urządzenia o nazwie „Simulation Front End” zaprojektowane i wyprodukowane przez Astri Polska posłużą do sprawdzenia awioniki sondy JUICE. W chwili obecnej trwają testy walidacyjne pierwszego z nich, których celem jest weryfikacja jego funkcjonalności. Przekazanie…
Read More