Trening Systemu Stałych Dyżurów w MNiSW

Astri Polska
W dniach 15-16 listopada 2016 firma Astri Polska zrealizowała trening Systemu Stałych Dyżurów adresowany do pracowników realizujących zadania obronne w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szkolenie było kontynuacją warsztatów zorganizowanych w październiku 2016 w MNiSW. Scenariusz treningu był ściśle powiązany z wydarzeniami z gry i wynikami pracy jej uczestników.   Trening został przeprowadzony zgodnie  z obowiązującą Instrukcją funkcjonowania Stałego Dyżuru w Ministerstwie i jednostkach nadzorowanych przy wykorzystaniu ustalonych zasad komunikacji i raportowania opisanych w instrukcjach. Przećwiczona została procedura uruchomienia Systemu we wszystkich jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych oraz procedury realizacji wybranych zadań operacyjnych. W czasie treningu uczestnicy realizowali swoje zadania jako przedstawiciele własnych jednostek, a nie jak podczas gry decyzyjnej fikcyjnych jednostek organizacyjnych.  
Read More
Warsztaty dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Warsztaty dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo, Zarządzanie Kryzysowe
W dniach 25-28 października 2016 Astri Polska przeprowadziła warsztaty z zakresu spraw obronnych i  zarządzania kryzysowego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Doskonalenie umiejętności praktycznych w celu przeciwdziałania i reagowania na wypadek zagrożeń terrorystycznych na terenie jednostek nadzorowanych. Realizacja wybranych zadań w czasie kryzysu i podwyższonego stanu gotowości obronnej państwa.   Warsztaty miały charakter gry decyzyjnej z wykorzystaniem oprogramowania EvA Maps Training, komunikatora TrueConf oraz niezbędnych materiałów szkoleniowych w tradycyjnej formie papierowej. Ćwiczenie przebiegało w oparciu o założony scenariusz, którego celem było wprowadzenie graczy w fikcyjną sytuację, która wymagała podjęcia odpowiednich działań i uruchomienia właściwych procedur. Zdarzenia prezentowane w scenariuszu były fikcyjne i zakładały prezentację splotu możliwie najbardziej niekorzystnych wydarzeń w krótkim czasie, zaczynając od zamieszek i protestów, a kończąc na zagrożeniu militarnym obcych wojsk i wprowadzeniu stanu wojennego.…
Read More