Media o nas: Sukces Astri Polska w H2020!

H2020, Media
Cztery polskie firmy, w tym Astri Polska, oraz jedna instytucja naukowa otrzymały granty na rozwój nawigacji satelitarnej w konkursach programu Horyzont 2020, zamkniętych w 2014 roku.  [br] Galileo to europejski system nawigacji satelitarnej, który ma być alternatywą bądź uzupełnieniem dla amerykańskiego Global Positioning System (GPS) i rosyjskiego GLONASS. Do tej pory Unia Europejska nie miała własnego systemu nawigacji satelitarnej. W przeciwieństwie do innych Galileo będzie dokładniejszy. Kontrolować będą go instytucje cywilne, a nie wojskowe. Sama nazwa Galileo jest również nazwą jednego z konkursowych obszarów tematycznych w programie ramowym Horyzont 2020. [br] Do konkursu zgłoszono z całej europy 105 pomysłów na rozwój i wykorzystanie europejskiego systemu nawigacji satelitarnej z czego ponad trzy czwarte odrzucono, zaś 1/5 które otrzymały dofinansowanie realizowana będzie we wspólpracy z polskimi partnerami. [br] Astri Polska otrzymała dofinansowanie na projekt e-KnoT, którego celem…
Read More

NavSup

Astri Polska, Astri Polska, Astri Polska, Bez kategorii, GNSS, GNSS, GNSS, POLSA, POLSA, Wydarzenia
In the end of September, Astri Polska took part in the NavSup conference in Gdynia. This was the occasion to have a stand in order to present to visitors our company and products. Astri Polska was also presenting the project ANCHOR managed in cooperation with a consortium of 5 european companies (ARIC, RWTH, AMW, University of Montpelier 2 and Astri Polska) and founded by the BONUS Program and NCBIR. [metaslider id=2236] http://www.navsup2014.com.pl/
Read More

NavSup

Bez kategorii
Today and tomorow takes place the XIXth NavSup conference in Gdynia. [br] The topics of the conference are: [fontawesome_icon icon="fa fa-caret-right" size="none" shape="normal"] Navigation; [fontawesome_icon icon="fa fa-caret-right" size="none" shape="normal"] Geodecit and hydrographical support of human activity; [fontawesome_icon icon="fa fa-caret-right" size="none" shape="normal"]  Radionavigation and satellite systems; [fontawesome_icon icon="fa fa-caret-right" size="none" shape="normal"] Hydrometeorological support of maritime shipping; [fontawesome_icon icon="fa fa-caret-right" size="none" shape="normal"] Safety and security of maritime shipping; [fontawesome_icon icon="fa fa-caret-right" size="none" shape="normal"] Manoeuvrability and hydrodynamics of ships; [fontawesome_icon icon="fa fa-caret-right" size="none" shape="normal"] Maritime education and training. [br] Astri Polska will have a stand in this conference, and the project ANCHOR in which we are involved will be presented!
Read More