ZAKOŃCZENIE PROJEKTU E-KNOT

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU E-KNOT

GNSS, H2020
16 stycznia w siedzibie Europejskiej Agencji GNSS (GSA) odbyło się spotkanie podsumowujące projekt E-Knot. Celem projektu było stworzenie silnej europejskiej współpracy pomiędzy przemysłem, nauką i edukacją w obszarze GNSS. Inicjatywa była finansowana przez GSA w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Projekt realizowało konsorcjum europejskich ekspertów w dziedzinie nawigacji satelitarnej, w tym firma Astri Polska. [br] Głównym celem projektu E-Knot jest pobudzenie współpracy w obszarze GNSS pomiędzy przemysłem, nauką i instytucjami badawczo-rozwojowymi w krajach Unii Europejskiej. W ramach projektu zrealizowanych zostało szereg aktywności, które pokazały jak ważna jest współpraca poszczególnych sektorów. Nawiązanie takiej kooperacji polegało m.in. na: wsparciu firm przez ekspertów akademickich, możliwości odbycia praktyk przez studentów w dużych europejskich przedsiębiorstwach, przeprowadzeniu szkoleń z GNSS na profesjonalistów czy otrzymaniu stypendiów na studia z dziedziny nawigacji satelitarnej na wiodących europejskich uniwersytetach, takich…
Read More

“Badania i innowacje w obszarze bezpieczeństwa – wymiana międzynarodowych doświadczeń” – Warszawa 10-12.05.2016

Bezpieczeństwo
W dniach 10-12 maja 2016 r Astri Polska wzięła udział w konferencji „Badania i innowacje w obszarze bezpieczeństwa – wymiana międzynarodowych doświadczeń”. Była to kolejna okazja do nawiązania  międzynarodowych kontaktów, w tym także z polskich zespołów badawczych, stanowiących znanych reprezentantów nauki i biznesu, w celu zbudowania europejskiego konsorcjum w ramach programu Horyzont 2020 i złożenia do sierpnia 2016 i 2017 oczekiwanych wniosków projektowych. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie. Patronat Honorowy objęli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rozwoju oraz Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Warto podkreślić, iż było to pierwsze tej skali, po Security Research Conference 2011, międzynarodowe wydarzenie w Polsce poświęcone tematyce prac B+R w obszarze bezpieczeństwa.   Konferencja została podzielona na trzy części:…
Read More

NOMINACJA DO ‘KRYSZTAŁOWEJ BRUKSELKI’

Astri Polska, Astri Polska, Bez kategorii, Wydarzenia, Wydarzenia, Wydarzenia
Astri Polska jest nominowana do nagrody Kryształowej Brukselki 2016 w kategorii biznes – duże przedsiębiorstwo. Nagroda Kryształowej Brukselki przyznawana jest polskim instytucjom, naukowcom i przedsiębiorcom za osiągnięcia w programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej. Wyróżnienie przyznawane jest w trzech kategoriach: nauka – uczelnie i instytuty, biznes – przemysł oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, nagroda indywidualna. Astri Polska razem z czterema innymi przedstawicielami przemysłu nominowana jest w kategorii biznes – przemysł oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Podstawą nominacji były opracowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE dane statystyczne Komisji Europejskiej oraz ankiety od 10 najlepszych podmiotów w danej kategorii.
Read More