ZAKOŃCZENIE PROJEKTU E-KNOT

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU E-KNOT

Horyzont 2020
16 stycznia w siedzibie Europejskiej Agencji GNSS (GSA) odbyło się spotkanie podsumowujące projekt E-Knot. Celem projektu było stworzenie silnej europejskiej współpracy pomiędzy przemysłem, nauką i edukacją w obszarze GNSS. Inicjatywa była finansowana przez GSA w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Projekt realizowało konsorcjum europejskich ekspertów w dziedzinie nawigacji satelitarnej, w tym firma Astri Polska. [br] Głównym celem projektu E-Knot jest pobudzenie współpracy w obszarze GNSS pomiędzy przemysłem, nauką i instytucjami badawczo-rozwojowymi w krajach Unii Europejskiej. W ramach projektu zrealizowanych zostało szereg aktywności, które pokazały jak ważna jest współpraca poszczególnych sektorów. Nawiązanie takiej kooperacji polegało m.in. na: wsparciu firm przez ekspertów akademickich, możliwości odbycia praktyk przez studentów w dużych europejskich przedsiębiorstwach, przeprowadzeniu szkoleń z GNSS na profesjonalistów czy otrzymaniu stypendiów na studia z dziedziny nawigacji satelitarnej na wiodących europejskich uniwersytetach, takich…
Read More

Media o nas: Sukces Astri Polska w H2020!

Media, Nawigacja
Cztery polskie firmy, w tym Astri Polska, oraz jedna instytucja naukowa otrzymały granty na rozwój nawigacji satelitarnej w konkursach programu Horyzont 2020, zamkniętych w 2014 roku.  [br] Galileo to europejski system nawigacji satelitarnej, który ma być alternatywą bądź uzupełnieniem dla amerykańskiego Global Positioning System (GPS) i rosyjskiego GLONASS. Do tej pory Unia Europejska nie miała własnego systemu nawigacji satelitarnej. W przeciwieństwie do innych Galileo będzie dokładniejszy. Kontrolować będą go instytucje cywilne, a nie wojskowe. Sama nazwa Galileo jest również nazwą jednego z konkursowych obszarów tematycznych w programie ramowym Horyzont 2020. [br] Do konkursu zgłoszono z całej europy 105 pomysłów na rozwój i wykorzystanie europejskiego systemu nawigacji satelitarnej z czego ponad trzy czwarte odrzucono, zaś 1/5 które otrzymały dofinansowanie realizowana będzie we wspólpracy z polskimi partnerami. [br] Astri Polska otrzymała dofinansowanie na projekt e-KnoT, którego celem…
Read More

Start projektu E-KnoT w ramach programu Horyzont2020

Astri Polska, Astri Polska, GNSS, GNSS, GNSS, Wydarzenia, Wydarzenia
Ruszył projekt E-KnoT (European GNSS Knowledge Triangle) wspólfinanoswany w ramach programu Horyzont 2020. Astri Polska jest partnerem projektu i odpowiedzialna jest za organizację czterech wydarzeń, tzw. Technology Road Show, mających na celu umożliwienie i wsparcie współpracy pomiędzy sektorem przemysłu a badaniami naukowymi i edukacją oraz upowszechnianie projektu w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. [br] Więcej informacji o projekcie w PROJEKTY/e-KNOT lub na oficjalnej stronie internetowej e-KnoT.  
Read More