PIERWSZY ETAP TESTÓW RADIACYJNYCH AGGA-4 ZA NAMI

PIERWSZY ETAP TESTÓW RADIACYJNYCH AGGA-4 ZA NAMI

Bez kategorii
Inżynierowie z Astri Polska zrealizowali pierwszy etap testów radiacyjnych zaawansowanego układu scalonego AGGA-4 przeznaczonego do zastosowań kosmicznych w odbiornikach nawigacji sateltarnej GNSS. Testy odbyły się na belgijskim Université Catholique de Louvain w dniach 26-28 lutego z wykorzystaniem urządzeń i oprogramowania dostarczonych przez Astri Polska. Firma realizuje projekt na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). [br] Celem testów jest sprawdzenie funkcjonowania układu AGGA-4 w warunkach promieniowania kosmicznego, dokładnie ciężkich Jonów i Protonów. Podczas ubiegłotygodniowych testów układ został poddany oddziaływaniu ciężkich Jonów. W najbliższych miesiącach w instytucie badawczym Paul Scherrer Institute w Szwajcarii urządzenie zostanie poddane oddziaływaniu Protonów. Podczas wszystkich etapów testów działanie AGGA-4 jest monitorowane przez urządzenia oraz oprogramowanie dostarczone przez Astri Polska - jedyną polską firmę posiadającą kompetencje w zakresie testowania odbiorników GNSS przeznaczonych do zastosowań kosmicznych. Wyniki badań oprócz przetestowania…
Read More
Astri Polska utrzymała status członka Copernicus Relays

Astri Polska utrzymała status członka Copernicus Relays

Bez kategorii
Firmy Astri Polska i Kapitech uzyskały przedłużenie statusu członka „Copernicus Relays” na następny rok. Raport z dotychczasowych działań prowadzonych przez konsorcjum został pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską, która upoważniła je do dalszej promocji programu Copernicus na terenie Polski. „Copernicus Relays” to tytuł przyznawany przez Komisję Europejską lokalnym ekspertom z zakresu satelitarnych obserwacji Ziemi w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem w celu promocji wykorzystania danych pochodzących z serwisów programu Copernicus. [br] Zespół satelitarnych obserwacji Ziemi Astri Polska na co dzień korzysta z danych pozyskanych za pośrednictwem satelitów Sentinel dostępnych w ramach inicjatywy Copernicus, dzięki czemu jest w stanie rozmawiać z potencjalnymi nowymi użytkownikami o realnych korzyściach płynących z ich wykorzystania. W ostatnich miesiącach firma promowała dane i serwisy Copernicus na licznych konferencjach o…
Read More

Szkolenie dla Ministerstwa Edukacji Narodowej z zadań obronnych

Bez kategorii
W dniu 13 kwietnia 2017 r. Astri Polska przeprowadziła szkolenie dla pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu wykonywania zadań obronnych, oraz zadań wynikających ze stałego dyżuru. [br] Szkolenie składało się z wykładu oraz studium przypadku. Część teoretyczna poświęcona była założeniom systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz funkcjonowaniu stanowisk kierowania bezpieczeństwem w administracji publicznej. [br] Druga część spotkania obejmowała wykład interaktywny i studium przypadku. Omówione zostały zagadnienia związane z realizacją zadań obronnych w administracji rządowej, w sektorze oświaty i wychowania w czasie podwyższania gotowości obronnej. Uczestnicy szkolenia poznali także praktyczne przykłady sytuacji kryzysowych oraz ich potencjalny wpływ na pracę Ministerstwa. [br] Elementem podsumowującym część teoretyczną było studium przypadku w formie gry decyzyjnej, która zakładała zaplanowanie funkcjonowania Ministerstwa w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.  W ten sposób pracownicy Ministerstwa mogli samodzielnie opracować plan działań w…
Read More
PODSTAWY SYSTEMÓW GNSS – WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU E-KNOT

PODSTAWY SYSTEMÓW GNSS – WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU E-KNOT

Bez kategorii
Zasady działania nawigacji satelitarnej oraz możliwości jej praktycznego zastosowania były tematem warsztatów „Podstawy systemów GNSS”. Spotkanie, odbyło się w dniach 10-12 kwietnia w Centrum Konferencyjnym „Kopernika” w Warszawie w ramach programu E-Knot. Współorganizatorem wydarzenia była firma Astri Polska. [br]  W  trzydniowych warsztatach wzięło udział ponad 30-stu przedstawicieli nauki, przemysłu i centrów naukowo-badawczych, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Oprócz zagadnień teoretycznych, uczestnicy mieli okazję poznać funkcjonowanie nawigacji satelitarnej od strony praktycznej. [br] Spotkanie otworzył Jacek Mandas, Prezes Zarządu Astri Polska. Karol Brzostowski, Kierownik Działu Aplikacji i Usług Satelitarnych Astri Polska przedstawił główne założenia projektu E-Knot oraz dotychczasowe osiągnięcia firmy w dziedzinie GNSS. W podstawy działania nawigacji satelitarnej wprowadzili uczestników Nicola Linty z Politechniki w Turynie oraz Adria Rovira Garcia i Jaume Sanz Subirana z Politechniki Uniwersyteckiej…
Read More
NAGRODA BUSINESS INNOVATION AWARD DLA ASTRI POLSKA

NAGRODA BUSINESS INNOVATION AWARD DLA ASTRI POLSKA

Bez kategorii
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że firma  Astri Polska Sp. z o.o. otrzymała nagrodę Business Innovation Award przyznaną przez Forum Innowacji w Rzeszowie i Redakcję Polish Market. [br] W dniach 17 – 19 czerwca w obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie odbyło się VI Forum Innowacji, podczas którego wręczone zostały Nagrody Business Innovation Award. Astri Polska brała aktywny udział w forum, m.in. w panelu dyskusyjnym. Forum w tym roku poświęcone było Technologiom Kosmicznym i Satelitarnym. [br] Nagrody Business Innovation Award przyznawane są od 2010 roku podczas Forum Innowacji w Rzeszowie, które na stałe weszło do kalendarza najważniejszych wydarzeń biznesowych, politycznych i naukowych, poświęconych roli najnowszych technologii w rozwoju polskiej gospodarki. Pomysłodawcami nagród jest redakcja anglojęzycznego magazynu ekonomicznego Polish Market oraz Rada Forum Innowacji.
Read More