C-3PO
(Zaawansowana technika laserowej komunikacji z obiektami kosmicznymi)

C3PO: Zaawansowana technika laserowej komunikacji z obiektami kosmicznymi umożliwi znaczący rozwój naziemnych systemów do komunikacji z niską orbitą okołoziemską pod względem redukcji wagi, zużycia mocy, prędkości przesyłu danych oraz bezpieczeństwa i poufności komunikacji.

Rola Astri Polska w projekcie: Astri Polska odpowiedzialna jest za opracowanie algorytmu i oprogramowania do śledzenia satelitów, które będzie wykorzystane w naziemnej stacji partnera DLR. W oprogramowaniu wykorzystuje się modelowanie numeryczne propagacji wiązki laserowej w atmosferze opracowane w Astri Polska.

Czas realizacji projektu: 2015 – 2017

Konsorcjum:  Airbus Defence & Space (koordynator),  EADS UK, Deuches Zentrum fuer Luft und Raumfahrt (DLR), Acreo Swedish, Astri Polska, University of Oxford, TEMATYS.

 

Realizowany projekt wpisuje się w działania Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obronności Unii Europejskiej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji satelitarnej.

Projekt współfinansowany przez program ramowy Unii Europejskiej „Horyzont 2020”European_Union