C3PO

Zaawansowana technika laserowej komunikacji z obiektami kosmicznymi
(advanced Concept for laser uplink/ downlink CommuniCation with sPace Objects)

logo C3PO

Czas realizacji projektu: 06. 2015 – 06. 2017


Konsorcjum:


C3PO: Zaawansowana technika laserowej komunikacji z obiektami kosmicznymi umożliwi znaczący rozwój naziemnych systemów do komunikacji z niską orbitą okołoziemską pod względem redukcji wagi, zużycia mocy, prędkości przesyłu danych oraz bezpieczeństwa i poufności komunikacji.

 

Realizowany projekt wpisuje się w działania Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obronności Unii Europejskiej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji satelitarnej.

Astri Polska odpowiedzialna jest za opracowanie algorytmu i oprogramowania do śledzenia satelitów, które będzie wykorzystane w naziemnej stacji partnera DLR. W oprogramowaniu wykorzystuje się modelowanie numeryczne propagacji wiązki laserowej w atmosferze opracowane w Astri Polska.


Projekt współfinansowany przez program ramowy Unii Europejskiej „Horyzont 2020”European_UnionPowrót do strony główne


OBECNE PROJEKTY

PROJEKTY ZREALIZOWANE