NAGRODA BUSINESS INNOVATION AWARD DLA ASTRI POLSKA

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że firma  Astri Polska Sp. z o.o. otrzymała nagrodę Business Innovation Award przyznaną przez Forum Innowacji w Rzeszowie i Redakcję Polish Market.

[br]

W dniach 17 – 19 czerwca w obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie odbyło się VI Forum Innowacji, podczas którego wręczone zostały Nagrody Business Innovation Award. Astri Polska brała aktywny udział w forum, m.in. w panelu dyskusyjnym. Forum w tym roku poświęcone było Technologiom Kosmicznym i Satelitarnym.

[br]

Nagrody Business Innovation Award przyznawane są od 2010 roku podczas Forum Innowacji w Rzeszowie, które na stałe weszło do kalendarza najważniejszych wydarzeń biznesowych, politycznych i naukowych, poświęconych roli najnowszych technologii w rozwoju polskiej gospodarki. Pomysłodawcami nagród jest redakcja anglojęzycznego magazynu ekonomicznego Polish Market oraz Rada Forum Innowacji.