“Badania i innowacje w obszarze bezpieczeństwa – wymiana międzynarodowych doświadczeń” – Warszawa 10-12.05.2016

Posted by | No Tags | Bez kategorii | Możliwość komentowania “Badania i innowacje w obszarze bezpieczeństwa – wymiana międzynarodowych doświadczeń” – Warszawa 10-12.05.2016 została wyłączona

W dniach 10-12 maja 2016 r Astri Polska wzięła udział w konferencji „Badania i innowacje w obszarze bezpieczeństwa – wymiana międzynarodowych doświadczeń”. Była to kolejna okazja do nawiązania  międzynarodowych kontaktów, w tym także z polskich zespołów badawczych, stanowiących znanych reprezentantów nauki i biznesu, w celu zbudowania europejskiego konsorcjum w ramach programu Horyzont 2020 i złożenia do sierpnia 2016 i 2017 oczekiwanych wniosków projektowych.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie. Patronat Honorowy objęli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rozwoju oraz Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Warto podkreślić, iż było to pierwsze tej skali, po Security Research Conference 2011, międzynarodowe wydarzenie w Polsce poświęcone tematyce prac B+R w obszarze bezpieczeństwa.

 

Konferencja została podzielona na trzy części:

  • Dzień 1: Dzień informacyjny o tematyce Bezpieczne Społeczeństwa (10 maj 2016) dedykowany obecnemu programowi Horyzont 2020, podczas którego zaproszeni goście z Komisji Europejskiej oraz Research Executive Agency (REA) zaprezentowali tematy ogłoszone w programie.
  • Dzień 2: Międzynarodowe doświadczenie i najlepsze praktyki w projektach B+R (11 maj 2016), w którym zaprezentowane zostały nowe możliwości finansowania przez Komisję Europejską działań służb i instytucji państwowych, zmierzających do wdrażania efektów prac B+R (mechanizm POV, PCP, PPI).
  • Dzień 3: Prezentacja polskich projektów z zakresu B+R z obszaru bezpieczeństwa (12 maj 2016)

 

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Rządu RP oraz administracji państwowej, polskich i europejskich służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziowie i prokuratorzy, przedstawiciele publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, jednostek badawczo–rozwojowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy.

 

 

 


No Comments

Comments are closed.