B-FIRST

Opracowanie metody wykorzystania satelitarnych obserwacji Ziemi w optymalnym z punktu widzenia wymogów środowiska, rozmieszczeniu źródeł energii odnawialnej na przykładzie upraw roślin biopaliwowych.


Czas trwania projektu: 1.06.2012 – 31.05.2015 r.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest przygotowanie modelu geoinformatycznego pozwalającego na wspomaganie decyzji dotyczących lokalizacji upraw energetycznych.


Funkcjonalność modelu oraz zaprojektowane w nim procesy pozwalają na przeprowadzenie wielowariantowych analiz związanych ze złożonymi zagadnieniami modelowania w zakresie wyznaczania optymalnej lokalizacji oraz prowadzenia upraw energetycznych z uwzględnieniem aspektów socjoekonomicznych i środowiskowych. System pozwala na generowanie map i raportów pod kątem oceny możliwości lokalizacji plantacji oraz wspomagania decyzji uzasadniających słuszność działalności produkcyjnej z uwzględnieniem wskazań ekonomicznych i środowiskowych.


gleby


Jednym z podstawowych źródeł danych zasilających opracowany model są wysokorozdzielcze zdjęcia satelitarne, na podstawie których wykonywana jest klasyfikacja form pokrycia terenu. Wszystkie uwzględnione parametry zostały dobrane pod kątem możliwości ich łatwego i realnego dostosowania do lokalnych warunków produkcji biomasy oraz pozostałych upraw rolniczych. Przyjęte założenia pozwalają na elastyczne dostosowanie istniejącego modelu do posiadanego zasobu danych, dzięki czemu możliwe jest modelowanie produkcji biomasy w krajach UE zależnie od występujących sytuacji związanych z uwarunkowaniami ekonomicznymi (poziom rozwoju, koszty produkcji, opłacalność produkcji – zapotrzebowanie na energię, zużycie prądu, koszty transportu itp.) oraz środowiskowymi (krajowe i regionalne warunki/ograniczenia prawne, ilość obszarów wyłączonych z produkcji, itp.).


mapki1

Wyniki

Wyniki analiz (rekomendacje) generowane przez algorytm modelu są źródłem informacji, które mogą być wykorzystane przede wszystkim przez potencjalnych producentów upraw energetycznych, jednostki samorządowe i rządowe,  przedsiębiorstwa, w tym energetyczne. Potencjał ekonomiczny i środowiskowy realizacji upraw na analizowanym obszarze zostaje określony na podstawie wyboru opcji najkorzystniejszej spośród szeregu ocenianych wariantów. Za wariant rekomendowany pod względem ekonomicznym i środowiskowym  zostanie uznany ten, którego koszty realizacji bądź zaniechania jego wprowadzenia są najbardziej korzystne.


mapakawynikowa


Więcej informacji o projekcie na oficjalnej stronie internetowej. 
powrót do strony głównej [/project_title]