B-FIRST

Opracowanie metody wykorzystania satelitarnych obserwacji Ziemi w optymalnym z punktu widzenia wymogów środowiska, rozmieszczeniu źródeł energii odnawialnej na przykładzie upraw roślin biopaliwowych.

[br]

[single_image img_url=”https://astripolska.pl/wp-content/uploads/2014/06/B-First_logo.png” img_alt=”” fx_effect=”fade”]

Czas trwania projektu: 1.06.2012 – 31.05.2015 r.

[title_divider]CEL PROJEKTU[/title_divider]

Głównym celem projektu jest przygotowanie modelu geoinformatycznego pozwalającego na wspomaganie decyzji dotyczących lokalizacji upraw energetycznych.

[br]

Funkcjonalność modelu oraz zaprojektowane w nim procesy pozwalają na przeprowadzenie wielowariantowych analiz związanych ze złożonymi zagadnieniami modelowania w zakresie wyznaczania optymalnej lokalizacji oraz prowadzenia upraw energetycznych z uwzględnieniem aspektów socjoekonomicznych i środowiskowych. System pozwala na generowanie map i raportów pod kątem oceny możliwości lokalizacji plantacji oraz wspomagania decyzji uzasadniających słuszność działalności produkcyjnej z uwzględnieniem wskazań ekonomicznych i środowiskowych.

[br]

gleby

[br]

Jednym z podstawowych źródeł danych zasilających opracowany model są wysokorozdzielcze zdjęcia satelitarne, na podstawie których wykonywana jest klasyfikacja form pokrycia terenu. Wszystkie uwzględnione parametry zostały dobrane pod kątem możliwości ich łatwego i realnego dostosowania do lokalnych warunków produkcji biomasy oraz pozostałych upraw rolniczych. Przyjęte założenia pozwalają na elastyczne dostosowanie istniejącego modelu do posiadanego zasobu danych, dzięki czemu możliwe jest modelowanie produkcji biomasy w krajach UE zależnie od występujących sytuacji związanych z uwarunkowaniami ekonomicznymi (poziom rozwoju, koszty produkcji, opłacalność produkcji – zapotrzebowanie na energię, zużycie prądu, koszty transportu itp.) oraz środowiskowymi (krajowe i regionalne warunki/ograniczenia prawne, ilość obszarów wyłączonych z produkcji, itp.).

[br]

mapki1

[title_divider]Wyniki[/title_divider]

Wyniki analiz (rekomendacje) generowane przez algorytm modelu są źródłem informacji, które mogą być wykorzystane przede wszystkim przez potencjalnych producentów upraw energetycznych, jednostki samorządowe i rządowe,  przedsiębiorstwa, w tym energetyczne. Potencjał ekonomiczny i środowiskowy realizacji upraw na analizowanym obszarze zostaje określony na podstawie wyboru opcji najkorzystniejszej spośród szeregu ocenianych wariantów. Za wariant rekomendowany pod względem ekonomicznym i środowiskowym  zostanie uznany ten, którego koszty realizacji bądź zaniechania jego wprowadzenia są najbardziej korzystne.

[br]

mapakawynikowa

[br]

Więcej informacji o projekcie na oficjalnej stronie internetowej.

[br]

[br]

  [br] [button link=”https://astripolska.pl/” target=”_self” shape=”rounded” size=”small” outline=”yes” color=”black” move=”no” external=”no”]powrót do strony głównej[/button] [/project_title]