PIERWSZE POLSKO- FRANCUSKIE FORUM NAUKI I INNOWACJI

PIERWSZE POLSKO- FRANCUSKIE FORUM NAUKI I INNOWACJI

Media, Media, Wydarzenia, Wydarzenia, Wydarzenia
W dniu 1 czerwca firma Astri Polska wzięła udział w pierwszym Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Instytutem Francuskim w Polsce i Ambasadę Francji. [br] Spotkanie odbyło się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i było okazją do spotkania oraz wymiany doświadczeń z innymi podmiotami zaangażowanymi w naukę i rozwój innowacji. [br] W pierwszej części wydarzenia przeprowadzona została dyskusja panelowa na temat mobilności naukowców, finansowania nauki, innowacji i transferu technologii, a następnie przedstawiono Krajowe Punkty Kontaktowe oraz ich rolę w programie Horyzont 2020. [br] Delegacja Astri Polska wzięła udział w konferencji H2020 oraz w sesji plakatowej na której zaprezentowała swoje bieżące projekty tj.: Nowe technologie wielowarstwowych płytek obwodów drukowanych przeznaczone do szybkiego projektowania modułów elektronicznych (New technologies of multi-layered printed circuit boards, intended for rapid-design…
Read More
DEMONSTRACJA I WARSZTATY PROJEKTU D-BOX

DEMONSTRACJA I WARSZTATY PROJEKTU D-BOX

Bez kategorii
W dniach 21 – 22 Maja na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Astri Polska zorganizowała pierwsze praktycznie ćwiczenia oraz warsztaty projektu D-BOX pt. „OSIĄGNIĘCIA EUROPEJSKIEGO PROJEKTU D-BOX: DEMONSTRACJA I WARSZTATY POŚWIĘCONE SYSTEMOWI TOOLBOX V1”.   Projekt D-BOX jest realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W skład Konsorcjum wchodzi 20 partnerów z 10 krajów Europejskich, w tym 2 partnerów z Polski. Zadaniem projektu jest rozwój i integracja innowacyjnych narzędzi wykorzystywanych w procesie rozminowywania rozległych terenów z min przeciwpiechotnych i amunicji kasetowej w aspekcie humanitarnym.   Dwudniowe wydarzenie łączyło w sobie demonstrację i warsztaty poświęcone prezentacji i dyskusji rezultatów projektu po dwóch latach prac nad systemem Toolbox oraz narzędziami wspierającymi działania związane z humanitarnym rozminowywaniem.   W pierwszym dniu uczestnicy brali udział w demonstracji systemu Toolbox  i narzędzi projektu D-BOX. Na…
Read More

IRMAST 2015

Bez kategorii
W dniach 23 - 24 kwietnia, Astri Polska wzięła udział w pierwszej międzynarodowej konferencji „International Conference on Innovative Research and Maritime Applications of Space Technology” organizowanej przez Polską Agencję Kosmiczną (POLSA) oraz Politechnikę Gdańską. [br] Tematem konferencji były innowacyjne badania i morskie zastosowania technologii kosmicznych, a samo wydarzenie stanowiło okazję do wymiany pomysłów i osiągnięć w zakresie zastosowań technologii kosmicznych w Polsce i regionie – w Gdańsku swoją siedzibę będzie miała POLSA. [br] Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić oficjalną stronę internetową IRMAST 2015.
Read More