ASTRI POLSKA FINALIZUJE DOSTAWY URZĄDZEŃ DLA SONDY JUICE, KTÓRA ZBADA JOWISZA

Astri Polska dostarczyła wszystkie zakontraktowane urządzenia dla sondy JUICE, która zbada Jowisza i jego lodowe księżyce. Pod koniec roku, firma przekaże dla tego programu także dedykowane oprogramowanie testowe. JUICE jest jednym z ważniejszych programów ESA, w których realizację zaangażowany jest polski sektor kosmiczny.

Urządzenie przekazane w połowie lipca jest ostatnim z dwóch systemów elektronicznych dla sondy JUICE, których produkcję powierzono Astri Polska. Pierwsze z nich firma przekazała w listopadzie ubiegłego roku. Oba urządzenia stworzą infrastrukturę testową dla sondy JUICE, razem z dedykowanym oprogramowaniem, przeznaczonym do testów i symulacji funkcjonowania poszczególnych podsystemów sondy, nad którym Astri Polska obecnie pracuje. W ten sposób inżynierowie nadzorujący prace nad misją JUICE będą mogli zweryfikować poprawność funkcjonowania kluczowych systemów sondy, m.in.: systemu zasilania, układu napędowego, system komunikacji i nawigacji czy systemu sterowania panelami słonecznymi. Ponadto, każde z urządzeń testowych wyposażone jest w 40 specjalistycznych zestawów wiązek przewodów wyprodukowanych także przez Astri Polska, które umożliwią połączenie wspomnianej infrastruktury testowej z sondą JUICE.

 

„Polska uczestniczy w budowie sondy JUICE, która zbada Jowisza i jego lodowe księżyce. W sektorze kosmicznym jest duża przestrzeń dla rodzimego biznesu i my tę przestrzeń staramy się, jak najlepiej wykorzystać. Nasi pracownicy – polscy inżynierowie, projektują, budują oraz programują kluczowe elementy dla misji JUICE oraz wielu innych programów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest to praca wymagająca ogromnej wiedzy ale dająca jeszcze więcej w zamian. Satysfakcja z faktu, iż jesteśmy stawiani na równi z europejskimi firmami z branży kosmicznej z doświadczeniem idącym w dziesiątki lat jest nieoceniona.” – Jacek Mandas, Prezes Astri Polska.

 

JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) to misja badawcza Europejskiej Agencji Kosmicznej, która ma za zadanie przeprowadzić badania Jowisza i jego lodowych księżyców. Start sondy planowany jest na rok 2022. Oprócz Astri Polska, po stronie polskiego sektora kosmicznego w budowę sondy JUICE zaangażowani są także inżynierowie z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Astri Polska jest wiodącą firmą polskiego sektora kosmicznego, specjalizującą się w dziedzinach elektroniki, optomechatroniki oraz aplikacji i usług satelitarnych. Firma jest polskim liderem pod względem zaangażowania w programy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Dostarcza dedykowane rozwiązania realizowane na zlecenie m.in.: Komisji Europejskiej (Europejska Agencja GNSS, Europejska Agencji Środowiska, Horizon 2020), Banku Światowego czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od powstania w 2010 r., Astri Polska zaangażowana była w ponad 50 projektów, a swoje kompetencje w firmie rozwijało ponad 250 inżynierów, co sprawia, że Astri Polska jest liderem w zakresie kształcenia kadr polskiego sektora kosmicznego.