ANCHOR

ANCHOR logo z podpisem bez tła

[br]

[br]

ANCHOR –  System wspomagający nawigację i poruszanie się podczas operacji w portach

[br]

ANCHOR proponuje rozwiązania dla obszaru regionu Morza Bałtyckiego w obszarze bezpieczeństwa, systemów informacyjnych oraz monitoringu środowiska.

[br]

Elementy systemu:

[fontawesome_icon icon=”fa fa-angle-double-right” size=”none” shape=”normal”]  podsystem Asystenta Pilota (PAS)

[fontawesome_icon icon=”fa fa-angle-double-right” size=”none” shape=”normal”] podsystem komunikacji (CS)

[fontawesome_icon icon=”fa fa-angle-double-right” size=”none” shape=”normal”] infrastruktura portowa (HI)

 

Zalety systemu:

[fontawesome_icon icon=”fa fa-angle-double-right” size=”none” shape=”normal”] dostarczy sieć precyzyjnych czujników środowiskowych (woda, pogoda),

[fontawesome_icon icon=”fa fa-angle-double-right” size=”none” shape=”normal”] dostarczy innowacyjny system obserwacji i zarządzania ruchem (pomoc dla kapitana portu),

[fontawesome_icon icon=”fa fa-angle-double-right” size=”none” shape=”normal”] zapewni dostęp do danych z monitoringu środowiska (platforma internetowa),

[fontawesome_icon icon=”fa fa-angle-double-right” size=”none” shape=”normal”] zwiększy bezpieczeństwo na obszarze portu (dokładna lokalizacja statków),

[fontawesome_icon icon=”fa fa-angle-double-right” size=”none” shape=”normal”] zwiększy efektywność pracy portu (optymalizacja i skrócenie czasu dokowania),

[fontawesome_icon icon=”fa fa-angle-double-right” size=”none” shape=”normal”] rozwinie wiarygodne systemy lokalizacji i nawigacji (niezależne rozwiązanie lokalizacyjno-nawigacyjne).

[br]

Więcej informacji o projekcie na oficjalnej stronie internetowej.

[br]

[br]

[br]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Siódmego Programu Ramowegona podstawie umowy n° R&I/I3/2012/BONUS w ramach programu BONUS, Współny Międzynarodowy Program dla Bałtyku, oraz przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

[br]

 European_Union  Logo_bonus_rgb

[br]

 [br]

[button link=”https://astripolska.pl/” target=”_self” shape=”rounded” size=”small” outline=”yes” color=”black” move=”no” external=”no”]powrót do strony głównej[/button]


OBECNE PROJEKTY

PROJEKTY ZREALIZOWANE