ANCHOR

ANCHOR logo z podpisem bez tłaANCHOR –  System wspomagający nawigację i poruszanie się podczas operacji w portach


ANCHOR proponuje rozwiązania dla obszaru regionu Morza Bałtyckiego w obszarze bezpieczeństwa, systemów informacyjnych oraz monitoringu środowiska.


Elementy systemu:

  podsystem Asystenta Pilota (PAS)

 podsystem komunikacji (CS)

 infrastruktura portowa (HI)

 

Zalety systemu:

 dostarczy sieć precyzyjnych czujników środowiskowych (woda, pogoda),

 dostarczy innowacyjny system obserwacji i zarządzania ruchem (pomoc dla kapitana portu),

 zapewni dostęp do danych z monitoringu środowiska (platforma internetowa),

 zwiększy bezpieczeństwo na obszarze portu (dokładna lokalizacja statków),

 zwiększy efektywność pracy portu (optymalizacja i skrócenie czasu dokowania),

 rozwinie wiarygodne systemy lokalizacji i nawigacji (niezależne rozwiązanie lokalizacyjno-nawigacyjne).


Więcej informacji o projekcie na oficjalnej stronie internetowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Siódmego Programu Ramowegona podstawie umowy n° R&I/I3/2012/BONUS w ramach programu BONUS, Współny Międzynarodowy Program dla Bałtyku, oraz przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


 European_Union  Logo_bonus_rgb


 

powrót do strony głównej


OBECNE PROJEKTY

PROJEKTY ZREALIZOWANE