AKTUALNOŚCI

CORAZ BLIŻEJ KALIBRACJI ANTEN GNSS W POLSCE. ASTRI POLSKA Z ZIELONYM ŚWIATŁEM OD ESA.

CORAZ BLIŻEJ KALIBRACJI ANTEN GNSS W POLSCE. ASTRI POLSKA Z ZIELONYM ŚWIATŁEM OD ESA.

Bez kategorii
Środowisko do kalibracji anten GNSS opracowywane przez Astri Polska i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otrzymało od Europejskiej Agencji Kosmicznej zielone światło do rozpoczęcia fazy integracji. Na początku października w obecności oficera technicznego ESA zaprezentowano poprawne funkcjonowanie opracowanych rozwiązań w warunkach rzeczywistych. Projekt umożliwi Polsce pozyskanie ważnych kompetencji w dziedzinie będącej obecnie niszą na rynku. GRAVEr (GNSS Receiver Antenna calibration serVice for new E-GNSS signals) to projekt realizowany przez Astri Polska i UWM Olsztyn na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie środowiska do kalibracji anten GNSS umożliwiających odbiór sygnałów na różnych częstotliwościach oraz z różnych systemów, ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo. Opracowanie oryginalnej metody kalibracji anten dla sygnałów na wielu częstotliwościach i pochodzących z różnych systemów globalnej nawigacji nie byłoby możliwe bez korzystania z…
Read More
DOSTARCZAMY OSTATNIE Z OŚMIU URZĄDZEŃ DLA PROGRAMU METOP-SG

DOSTARCZAMY OSTATNIE Z OŚMIU URZĄDZEŃ DLA PROGRAMU METOP-SG

Bez kategorii
Astri Polska zakończyła dostawy urządzeń dla europejskich satelitów meteorologicznych nowej generacji „MetOp-SG”. W połowie sierpnia, warszawska firma przekazała ostatnie z ośmiu urządzeń zakontraktowanych dla tego programu. Rozwiązania opracowane przez polskich inżynierów pozwolą przetestować systemy elektroniczne satelitów oraz ułatwią odpowiednią kalibrację dedykowanych im stacji naziemnych. Więcej informacji na portalu Polskiej Agencji Prasowej: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,498048,polskie-urzadzenia-czescia-europejskich-satelitow-meteorologicznych-nowej 
Read More
ASTRI POLSKA FINALIZUJE DOSTAWY URZĄDZEŃ DLA SONDY JUICE, KTÓRA ZBADA JOWISZA

ASTRI POLSKA FINALIZUJE DOSTAWY URZĄDZEŃ DLA SONDY JUICE, KTÓRA ZBADA JOWISZA

Bez kategorii
Astri Polska dostarczyła wszystkie zakontraktowane urządzenia dla sondy JUICE, która zbada Jowisza i jego lodowe księżyce. Pod koniec roku, firma przekaże dla tego programu także dedykowane oprogramowanie testowe. JUICE jest jednym z ważniejszych programów ESA, w których realizację zaangażowany jest polski sektor kosmiczny. Urządzenie przekazane w połowie lipca jest ostatnim z dwóch systemów elektronicznych dla sondy JUICE, których produkcję powierzono Astri Polska. Pierwsze z nich firma przekazała w listopadzie ubiegłego roku. Oba urządzenia stworzą infrastrukturę testową dla sondy JUICE, razem z dedykowanym oprogramowaniem, przeznaczonym do testów i symulacji funkcjonowania poszczególnych podsystemów sondy, nad którym Astri Polska obecnie pracuje. W ten sposób inżynierowie nadzorujący prace nad misją JUICE będą mogli zweryfikować poprawność funkcjonowania kluczowych systemów sondy, m.in.: systemu zasilania, układu napędowego, system komunikacji i nawigacji czy systemu sterowania panelami słonecznymi. Ponadto,…
Read More
NASZ SYSTEM NOWĄ FUNKCJONALNOŚCIĄ PROGRAMU „COPERNICUS”

NASZ SYSTEM NOWĄ FUNKCJONALNOŚCIĄ PROGRAMU „COPERNICUS”

Bez kategorii
System satelitarnego monitoringu lodu na wodach śródlądowych w Europie opracowany przez Astri Polska zostanie wdrożony jako nowa funkcjonalność programu satelitarnych obserwacji Ziemi „Copernicus”. Skorzystają z niego m.in.: służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe. Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie dla programu „Copernicus” opracowane przez firmę z Polski. System Astri Polska umożliwi monitorowanie pokrywy lodowej na wodach śródlądowych Europy w oparciu o dane programu “Copernicus” pozyskane przez satelitę optycznego Sentinel-2. Algorytmy będą działać w pełni automatycznie, a przetworzenie danych odbywać będą się w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Oznacza to, że w możliwie najkrótszym czasie, nowo pozyskane dane przez satelitę będą dostępne w postaci produktów w systemie. Monitoringiem objęte zostaną wody śródlądowe znajdujące się w bazie Europejskiej Agencji Środowiska „EU-Hydro”, tj. rzeki i kanały o szerokości powyżej 50 metrów i zbiorniki wodne o…
Read More
ASTRI POLSKA DOSTARCZY URZĄDZENIA DLA SATELITÓW HOT BIRD I HISZPAŃSKICH SATELITÓW RZĄDOWYCH

ASTRI POLSKA DOSTARCZY URZĄDZENIA DLA SATELITÓW HOT BIRD I HISZPAŃSKICH SATELITÓW RZĄDOWYCH

Wydarzenia, Wydarzenia, Wydarzenia, Wydarzenia, Wydarzenia
Astri Polska dostarczy urządzenia dla satelitów zamówionych przez wiodących Europejskich operatorów telekomunikacyjnych. Rozwiązania zaprojektowane i wyprodukowane przez polskich inżynierów i zostaną wykorzystane w procesie integracji satelitów, których głównym wykonawcą jest Airbus Defence and Space. Urządzenia Astri Polska posłużą do przetestowania systemów elektronicznych satelitów przed umieszczeniem ich na orbicie. Łącznie przetestowane zostaną cztery satelity zamówione przez dwóch wiodących europejskich operatorów telekomunikacyjnych. Pierwszy z nich to francuski Eutelsat, będący operatorem satelitów „Hot Bird”, nadających sygnały stacji telewizyjnych i radiowych. Druga firma to hiszpański Hisdesat – operator satelitów „SpainSAT” realizujących zadania z zakresu bezpiecznej łączności dla Ministerstwa Obrony Narodowej Hiszpanii oraz krajów objętych Programem Europejskiej Rządowej Komunikacji Satelitarnej „GovSatCom”. Obie firmy zamówiły w Airbus Defence and Space po dwa satelity, które zostaną zbudowane w oparciu o nową platformę „Eurostar Neo”. Satelity zastąpią na…
Read More