3D city

Trójwymiarowa wizualizacja obszarów miejskich.

Web3d_products 


OPIS USŁUGI

3D City to kompleksowa usługa Astri Polska, pozwalająca na rozbudowaną wizualizację obszarów miast, zespołów zabudowy oraz wnętrz budynków w czasie rzeczywistym. Serwis, dostępny za pomocą przeglądarki internetowej, zapewnia dostęp do trójwymiarowego modelu miasta, zawierającego szczegóły budynków, infrastruktury miejskiej czy terenów zielonych. Model ten może być wzbogacony dodatkowymi warstwami (takimi jak ortofotomapy, mapy topograficzne, mapy historyczne) oraz szeregiem efektów specjalnych i funkcjonalności – analiz zaciemnienia, oświetlenia danych obszarów czy widoczności z wybranych punktów. Aplikacja 3D City może być jedną z warstw Systemu Informacji Przestrzennej.

Usługa 3D City znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie potrzebna jest kompleksowa analiza i wizualizacja zagospodarowania przestrzennego oraz architektury krajobrazu. Możliwe jest także publiczne, zewnętrzne udostępnienie usługi jako narzędzie promocji miasta w sieci Internet. Wzbogacenie budynków i wnętrz o tekstury oraz opis atrybutowy wybranych obiektów: budynków użyteczności publicznej, zabytków lub innych interesujących miejsc znacznie zwiększa turystyczną atrakcyjność miasta. Implementacja usługi u Klienta jest prosta i ogranicza się do instalacji i konfiguracji oprogramowania na serwerze.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

 Trójwymiarowy model miasta generowany w czasie rzeczywistym

 wysoka wydajność serwisu przy niskich wymaganiach sprzętowych

 dowolny format danych wejściowych cad/gis, wykorzystanie wszelkich zasobów mapowych klienta

 możliwość wyświetlania danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (ortofotomapy, infrastruktura drogowa, informacje o obiektach, bazy danych, serwery gis, obraz z kamer miejskich w czasie rzeczywistym i inne)

 dodawanie tekstur pozwalające na zwiększanie szczegółowości wyświetlanych obiektów

 dynamiczne efekty specjalne (pory dnia, cienie, dym, woda)

 możliwość wdrożenia aplikacji dostępnej na urządzenia mobilne (smartfony, tablety)

 stały rozwój usługi u klienta zapewniany poprzez wsparcie Astri Polska  (nowe funkcjonalności, dodatkowe warstwy, implementacja danych zewnętrznych)


GŁÓWNE KORZYŚCI Z WDROŻENIA

 szybki dostęp i praca z poziomu przeglądarki internetowej możliwość jednoczesnego korzystania przez dowolną liczbę użytkowników

 prosty interfejs, dostępny z każdego komputera za pomocą przeglądarki internetowej

 analizy zmian w planowaniu przestrzennym miasta i architekturze krajobrazu, wstawianie i usuwanie brył budynków, dodawanie nowych obiektów (np. z zasobów miasta lub modeli budowanych na bazie skanowania laserowego)

 narzędzia analityczne: pomiar odległości, zmiany oświetlenia w zależności od daty, analizy zacienienia i widoczności (kolejne narzędzia są systematycznie rozwijane)

 niskie wymagania sprzętowe dla serwera, na którym znajdują się dane

 możliwość analizowania zdarzeń kryzysowych i zagrożeń w przestrzeni trójwymiarowej

 nowoczesne wsparcie dla Miejskich Systemów Informacji Przestrzennej

 publiczne udostępnienie usługi wspierające promocję miasta i jego potencjał turystycznyPoznan (Poland) market place Poznan (Poland) market place 2 Katowice (Poland) city center Poznan (Poland) market place 3 Poznan (Poland) downtown Warsaw (Poland) old town

powrót do strony głównej