PIONEX – Ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej z użyciem PRACTICE Toolbox

Bez kategorii
W ramach uczestnictwa w projekcie PRACTICE, od 23 do 25 kwietnia 2014 r. Astri Polska brała udział w ćwiczeniach zorganizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, będących częścią ćwiczeń koordynowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP. Astri Polska oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej SGSP we współpracy z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej odpowiedzialni byli za zorganizowanie epizodów projektu PRACTICE.   Z ramienia projektu w wydarzeniu udział wzięli prawie wszyscy partnerzy spośród 23 podmiotów z 11 krajów Unii Europejskiej, wchodzących w skład Konsorcjum projektu oraz zaproszeni przedstawiciele służb ratowniczych z Wielkiej Brytanii (West Midlands Police, West Midlands Fire, West Midlands Ambulance Service NHS Trust), centrów zarządzania kryzysowego z Polski (Mazowieckie Centrum Zarządzania Kryzysowego) i Danii (Danish Emergency Management Agency - DEMA), ministerstw z Polski, Francji (Ministry of Ecology, Sustainable Development and Energy, Transport…
Read More