Systemy Optomechatroniczne

Grupa opto-mechatroniczna specjalizuje się w projektowaniu całościowym pomiarowego oprzyrządowania optycznego (projektowanie optyki, mechaniki, oprogramowania), jak również w modelowaniu i analizie propagacji wiązki (propagacja w wolnej przestrzeni, ośrodkach dynamicznie zmiennych oraz w systemach optycznych) przy użyciu modeli geometrycznych, skalarnych i wektorowych.

KLUCZOWE KOMPETENCJE

Projektowanie optyczne i opto-mechaniczne,

Obróbka i analiza danych,

 Propagacja wiązki (ośrodki izotropowe i anizotropowe, propagacja wiązki wysokiej mocy).

 


REALIZOWANE PROJEKTY

UV2VIS (ESA) – OGSE dla spektrometru UV2VIS do Sentinel 5

 IASI (ESA) – EGSE dla interferometru IASI

OTEST (NCBiR) – optoelektroniczny system pomiaru pól przemieszczeń oraz parametrów mechanicznych elementów kompozytowych badanych w komorach środowiskowych

C3PO (H2020) – komunikacja optyczna z satelitami

Studium wykonalności SSA (POLSA) – Architektura systemu świadomości w obszarze kosmosu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych

 

 

Powrót do strony głównej