Systemy Optomechatroniczne


Dział Systemów Optomechatronicznych (Optical Ground Support Equipment) skupia się na rozwijaniu produktów i usług w obszarze naziemnych mechatronicznych systemów optycznych.

Specjalizuje się w całościowym modelowaniu, projektowaniu i produkcji zaawansowanych pomiarowych systemów optycznych,

jak również w modelowaniu i analizie propagacji wiązki przy użyciu modeli geometrycznych, skalarnych i wektorowych.


GŁÓWNE AKTYWNOŚCI

Projektowanie systemów optycznych i optomechanicznych,

Przetwarzanie i analiza danych,

 Propagacja wiązki (ośrodki izotropowe i anizotropowe, propagacja wiązki wysokiej mocy).

 

REALIZOWANE PROJEKTY


PROJEKTY ZREALIZOWANE


Studium wykonalności SSA (POLSA) – Architektura systemu świadomości w obszarze kosmosu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych

 IASI (ESA) – EGSE dla interferometru IASI

 

 

Powrót do strony głównej