Systemy Elektroniczne


Dział Systemów Elektronicznych (Electrical Ground Support Equipment Division) specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń elektronicznych oraz usług dla sektora kosmicznego. Obecnie, dział EGSE skupia się na produkcji urządzeń dla projektów kosmicznych, wykorzystywanych podczas faz produkcji, montażu, integracji i testów satelitów (MAIT – manufacture, assembly, integration and testing). Zadania działu są zgodne z priorytetami Polskiej Strategii Kosmicznej.

GŁÓWNE AKTYWNOŚCI

Projektowanie i produkcja systemów elektronicznych dla Europejskich programów kosmicznych

projektowanie dedykowanych układów scalonych dla zastosowań kosmicznych (ASIC –  Application Specific Integrated Circuit)

Projektowanie i produkcja SSE (Small Size / Small Series Electric Equipment)


 

REALIZOWANE PROJEKTY:


REALIZOWANE PROJEKTY:

Powrót do strony głównej