DEIMOS-1

 

Konstelacja DMC (DEIMOS-1 i DMC-2 ) zapewnia elastyczne produkty i usługi obrazowania Ziemi ze skoordynowanych satelitów, wyspecjalizowanych do szybkich programowanych kampanii dostarczania aktualnych obrazów. Zdjęcia z tej konstelacji są idealne do monitorowania rozległych terenów w aspekcie: zmian pokrycia, katastrof, mapowania, ochrony środowiska, leśnictwa i rolnictwa.Konstelacja zapewnia wielospektralne obrazy z pixelem 22 m oraz z regulacją wielkości obrazu i opcją dla bardzo dużych obrazów (czyli 620 x 1300 km).
Rozdzielczość zobrazowania:

 • - Kanał Panchromatyczny – 0,5 m
 • - Kanały Multispektralne (barwy R, G, B, iR) – 2 metry
 • - Kanały barwne wyostrzone (pansharpening) – 0,5 metra
 • - Kanały Multispektralne (barwy R, G, NiR) – 22 metry

Zakresy spektralne:

 • - Kanał Zielony 520 – 600 nm
 • - Kanał Zielony 520 – 600 nm
 • - Kanał Bliskiej Podczerwieni NiR 770-900 nm

Rozpiętość tonalna barw: 10 bit na pixel

Dostępne poziomy przetworzenia:

  • - surowy obraz „primary” bez żadnych przetworzeń geometrycznych
  • - multispektralne obrazy automatycznie ortorektyfikowane – WGS 84 lub UTM WGS 84 (inne na życzenie)

Orbita: 663 km

Uruchomienie satelitów: 20.07.2009

Formaty danych: JPEG 2000 lub GeoTIFF

Rewizyta: 1-2 dni

Możliwość wykonania zobrazowań do 10 000 000 km2 dziennie.


Zobrazowania satelitarnepowrót do strony głównej