SIA „System informacyjno-analityczny wspomagający zarządzanie ryzykiem podczas planowania i realizacji działań Policji”

SIA

Głównym celem Projektu jest opracowanie jednorodnej bazy danych wraz z Systemem informacyjno-analitycznym wspomagającym planowanie i opracowywanie wariantów realizacji działań jednostek Policji na podstawie dostępnych danych historycznych, aktualnych danych, a także stworzenie modułowego symulatora działań rzeczywistych dla jednostek wyspecjalizowanych bojowych Policji. Wykorzystane zostaną zbiory danych zebranych i gromadzonych w bazach danych Policji oraz pozyskane z innych źródeł. Efektem pracy Systemu będzie aplikacja z mechanizmem planistyczno-decyzyjnym oraz algorytmami prognozowania dostarczająca informacje dotyczące prawdopodobieństwa powodzenia

i niezbędnych nakładów związanych z możliwymi wariantami działań w konkretnej sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. System wskaże niezbędne siły i środki, sposób i taktykę działań oraz charakterystykę infrastruktury bezpieczeństwa wykorzystując dane historyczne i opracowane na ich podstawie algorytmy.

SIA SYSTEM

 

System informacyjno-analityczny wspomagający zarządzanie ryzykiem podczas planowania i realizacji działań Policji, składać się będzie z poniższych elementów:

SIA-System

Informatyczny system wsparcia decydentów (sztabów) Policji będzie umożliwiać określenie, a także odzwierciedlenie źródeł oraz rozwoju zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego a także działań dysponowanych zasobów policyjnych. System odnosił się będzie do działań antyterrorystycznych i prewencyjnych w kontekście realizowanych zadań na różnych szczeblach.

KONSORCJUM

 consortium

Wartość dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 NCBIR PL

Powrót do strony głównej