SAFEDAM Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami

SAFEDAM

Celem projektu SAFEDAM jest powstanie systemu monitorującego wały przeciwpowodziowe z użyciem nieinwazyjnej, latającej bezzałogowej, platformy pomiarowej skanującej z niskiego pułapu lotu i wykorzystaniu zobrazowań lotniczych i satelitarnych. Wykorzystane będą w tym celu najnowocześniejsze technologie fotogrametryczne i teledetekcyjne. Wykryte newralgiczne obszary będą mierzone skanerem laserowym z platformy UAV z centymetrową dokładnością pomiaru. Powstanie metodyka wykorzystania stworzonego systemu, program szkoleń oraz propozycje procedur zarządzenia ryzykiem powodziowym.

SAFEDAM SYSTEM

Kompleksowy system IT umożliwi gromadzenie, automatyczną analizę danych 3D oraz ich wizualizację dla służb hydrologicznych i specjalistów zarządzania kryzysowego. System umożliwi również geopartycypację w monitoringu wałów przeciwpowodziowych. Jego wdrożenie zapewni efektywne zarządzanie ryzykiem powodziowym, a całość systemu będzie uzupełnieniem dotychczasowych projektów ochrony przeciwpowodziowej.


SIA_graf_PL

KONSORCJUM

consortium SAFEDAM

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ncbir


powrót do strony głównej