TESTOWANIE ODBIORNIKÓW GNSS DO ZASTOSOWAŃ KOSMICZNYCH

Astri Polska jest jedyną polską firmą, która posiada kompetencje w dziedzinie testowania odbiorników nawigacji satelitarnej GNSS przeznaczonych do zastosowań kosmicznych na m.in.: satelitach obserwacji Ziemi, nawigacyjnych, telekomunikacyjnych czy rakietach nośnych. Oprócz testowania posiadamy także doświadczenie w projektowaniu i produkcji dedykowanych środowisk testowych. Głównym odbiorcą naszych projektów jest Europejska Agencja Kosmiczna. Nasze doświadczenie w tej dziedzinie stanowi istotny wkład polskiego przemysłu w rozwój wiodących europejskich programów kosmicznych.

ŚRODOWISKA TESTOWE  I ALGORYTMY DLA NAWIGACJI HYBRYDOWEJ

Dzięki wszechstronnemu doświadczeniu w dziedzinie nawigacji satelitarnej, Astri Polska pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie nawigacji hybrydowej, która polega na połączeniu korzyści płynących z GNSS i nawigacji za pośrednictwem nadajników sieci komórkowej (LTE). Połączenie obydwu technologii pozwoli na osiągnięcie jeszcze większej dokładności ustalania pozycji. W chwili obecnej, Astri Polska zaangażowana jest w projekt TEcHNO (Test Environment for Hybrid NavigatiOn) realizowany dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. W projektu firma zaprojektuje środowisko testowe, którego zadaniem będzie integracja urządzeń testowych w Europejskim Laboratorium Nawigacyjnym (ENL) wchodzącym w skład należącego do ESA centrum badawczego ESTEC.

PROJEKTOWANIE DEDYKOWANYCH URZĄDZEŃ GNSS

Doświadczenie w dziedzinie nawigacji satelitarnej pozwala Astri Polska na projektowanie i produkcję dedykowanyh urządzeń nawigacyjnych (SSE - Small Size/Small Series Equipment). Urządzenia te umożliwiają prowadzenie precyzyjnej nawigacji z uwzględnieniem specyficznych potrzeb konkretnych użytkowników.  Przykłademami takich urządzeń są "trackery GNSS" realizowane dla m.in.: projektu SAFEDAM czy "ANCHOR" - system wspierający nawigację i poruszanie się w portach.

DORADZTWO W ZAKRESIE GNSS

Jesteśmy jedyną polską firmą posiadającą kompetencje w dziedzinie

W latach 2015-2017 uczestniczylimy w projekcie E-Knot, w ramach którego byliśmy organizatorami cyklu spotkań (Technology Road Shows), podczas których europejscy eksperci z dziedziny nawigacji satelitarnej  prezentowali korzyści płynące z wykorzystania GNSS w przemyśle kosmicznym, lotnictwie, sektorze morskim czy rolnictwie.  Byliśmy także organizatorami wielu szkoleń poświęconych tematyce GNSS.

 


GNSS

GNSS (ang. Global Navigation Satellite System) Globalny System Nawigacji Satelitarnej jest jednym z najbardziej obiecujących i najszybciej rozwijających się segmentów na rynku.

Astri Polska w dziedzinie GNSS opracowuje m.in. prototypy rozwiązań GNSS, włączając projektowanie i produkcję  sprzętu oraz rozwój oprogramowania.

 

W branży GNSS Astri Polska współpracuje z wieloma polskimi (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Warszawska, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Marynarki Polskiej Akademii) i europejskimi (GSA, ESA, Torino University of Technology, AGIT/ARIC, Aachen University, Bavairia) podmiotami.

GŁÓWNE KOMPTENCJE

architektura systemów GNSS,

monitorowanie i tworzenie opracowań statystycznych parametrów jakościowych GNSS,

 technologia, architektura i konstrukcja odbiorników GNSS,

 testowanie odbiorników GNSS,

 algorytmy wyznaczanie pozycji w systemach GNSS,

 projektowanie i produkcja urządzeń opartych na technologii GNSS,

 integracja urządzeń GNSS (także z innymi technologiami, np. komunikacja, systemy inercyjne).

 

PROJEKTY w obszarze GNSS

E-KnoT – H2020 – współpraca między przemysłe, badaniami naukowymi a edukacją w dziedzinie GNSS

FLIRT-PL – ESA - testowanie odbiorników GNSS

ANCHOR – FP7/BONUS - nawigacja w portach

PAS/ROHAN – navigacja w portach

THRUST – detekcja zakłóceń (jamming)

GluCOSE – odbiorniki SDR

powrót do strony głównej