GNSS

Projektowanie i produkcja sprzętu oraz oprogramowania GNSS.


GNSS

GNSS (ang. Global Navigation Satellite System) Globalny System Nawigacji Satelitarnej jest jednym z najbardziej obiecujących i najszybciej rozwijających się segmentów na rynku.


Astri Polska w dziedzinie GNSS opracowuje m.in. prototypy rozwiązań GNSS, włączając projektowanie i produkcję  sprzętu oraz rozwój oprogramowania.

 

W branży GNSS Astri Polska współpracuje z wieloma polskimi (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Warszawska, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Marynarki Polskiej Akademii) i europejskimi (GSA, ESA, Torino University of Technology, AGIT/ARIC, Aachen University, Bavairia) podmiotami.

GŁÓWNE KOMPTENCJE

architektura systemów GNSS,

monitorowanie i tworzenie opracowań statystycznych parametrów jakościowych GNSS,

 technologia, architektura i konstrukcja odbiorników GNSS,

 testowanie odbiorników GNSS,

 algorytmy wyznaczanie pozycji w systemach GNSS,

 projektowanie i produkcja urządzeń opartych na technologii GNSS,

 integracja urządzeń GNSS (także z innymi technologiami, np. komunikacja, systemy inercyjne).

 

PROJEKTY w obszarze GNSS

E-KnoT – H2020 – współpraca między przemysłe, badaniami naukowymi a edukacją w dziedzinie GNSS

FLIRT-PL – ESA – testowanie odbiorników GNSS

ANCHOR – FP7/BONUS – nawigacja w portach

PAS/ROHAN – navigacja w portach

THRUST – detekcja zakłóceń (jamming)

GluCOSE – odbiorniki SDRpowrót do strony głównej