AKTUALNOŚCI

27
Apr

Szkolenie dla Ministerstwa Edukacji Narodowej z zadań obronnych

Posted by | No Tags | Bez kategorii | Brak komentarzy do Szkolenie dla Ministerstwa Edukacji Narodowej z zadań obronnych

W dniu 13 kwietnia 2017 r. Astri Polska przeprowadziła szkolenie dla pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu wykonywania zadań obronnych, oraz zadań wynikających ze stałego dyżuru. Szkolenie składało się z wykładu oraz studium przypadku. Część teoretyczna poświęcona była założeniom systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz funkcjonowaniu stanowisk kierowania bezpieczeństwem w administracji publicznej. Druga część spotkania obejmowała […]

Read More
25
Apr

PODSTAWY SYSTEMÓW GNSS – WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU E-KNOT

Posted by | No Tags | Bez kategorii | Brak komentarzy do PODSTAWY SYSTEMÓW GNSS – WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU E-KNOT

Zasady działania nawigacji satelitarnej oraz możliwości jej praktycznego zastosowania były tematem warsztatów „Podstawy systemów GNSS”. Spotkanie, odbyło się w dniach 10-12 kwietnia w Centrum Konferencyjnym „Kopernika” w Warszawie w ramach programu E-Knot. Współorganizatorem wydarzenia była firma Astri Polska.  W  trzydniowych warsztatach wzięło udział ponad 30-stu przedstawicieli nauki, przemysłu i centrów naukowo-badawczych, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na […]

Read More
12
Jan

Projekt Reaching Out – spotkanie inicjujące pracę w WP6, WP10

Posted by | · · · | Bez kategorii | Brak komentarzy do Projekt Reaching Out – spotkanie inicjujące pracę w WP6, WP10

13-15 grudnia 2016 ruszyły pierwsze spotkania projektowe w ramach pakietów 6 i 10 w projekcie Reaching out (demonstRation of EU effective lArge sCale tHreat and crIsis maNaGement OUTside the EU).       13-14 grudnia 2016 odbyło się pierwsze spotkanie pakietu pracy – WP6 pt. Ebola Crisis Demonstration, zorganizowane przez  Université Catholique de Louvain (UCL) w siedzibie […]

Read More
11
Jan

Astri Polska pomaga / Szlachetna Paczka firmy Astri Polska

Posted by | No Tags | Bez kategorii | Brak komentarzy do Astri Polska pomaga / Szlachetna Paczka firmy Astri Polska

      Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Szlachetna Paczka dociera do prawdziwej biedy. Takiej, dla której kontakt z wolontariuszem i pomoc materialna stają się impulsem do zmiany, stąd Astri Polska podjęła decyzję, aby i w tym roku być motorem tego impulsu.       „Szlachetna” zwraca […]

Read More
11
Jan

Kolejne testy Prototypu Systemu (SIA)

Posted by | · · | Bez kategorii | Brak komentarzy do Kolejne testy Prototypu Systemu (SIA)

SIA – System informacyjno-analityczny wspomagający zarządzanie ryzykiem podczas planowania i realizacji działań Policji.       10-11 grudnia 2016 w siedzibie firmy Astri Polska przeprowadzono kolejne testy Prototypu Systemu SIA dedykowanemu polskiej Policji. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci wszystkich instytucji wchodzących w skład konsorcjum projektu tj. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (WSPOL), Akademia Marynarki Wojennej (AMW), Instytut […]

Read More
21
Nov

Trening Systemu Stałych Dyżurów w MNiSW

Posted by | · | Bez kategorii | Brak komentarzy do Trening Systemu Stałych Dyżurów w MNiSW

W dniach 15-16 listopada 2016 firma Astri Polska zrealizowała trening Systemu Stałych Dyżurów adresowany do pracowników realizujących zadania obronne w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szkolenie było kontynuacją warsztatów zorganizowanych w październiku 2016 w MNiSW. Scenariusz treningu był ściśle powiązany z wydarzeniami z gry i wynikami […]

Read More
08
Nov

Warsztaty dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Posted by | · · · · · | Bez kategorii | Brak komentarzy do Warsztaty dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniach 25-28 października 2016 Astri Polska przeprowadziła warsztaty z zakresu spraw obronnych i  zarządzania kryzysowego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Doskonalenie umiejętności praktycznych w celu przeciwdziałania i reagowania na wypadek zagrożeń terrorystycznych na terenie jednostek nadzorowanych. Realizacja wybranych zadań w czasie kryzysu i podwyższonego stanu gotowości obronnej państwa.   Warsztaty miały charakter […]

Read More
17
Oct

Targi CBRNE Innovation Fair 2016 oraz konferencja europejskiego projektu EDEN: innowacyjne metody reagowania na zagrożenia CBRNE | 11-12.10.16

Posted by | · · · · · | Bez kategorii | Brak komentarzy do Targi CBRNE Innovation Fair 2016 oraz konferencja europejskiego projektu EDEN: innowacyjne metody reagowania na zagrożenia CBRNE | 11-12.10.16

11-12 października 2016 Astri Polska wspólnie z konsorcjum projektu FP7 EDEN zorganizowało targi CBRNE Innovation Fair poświęcone tematyce przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE (c-chemiczne, b-biologiczne, r-radiologiczne, n-nuklearne, e-wybuchowe).   Targi stanowiły globalną wystawę przedstawiającą innowacyjne rozwiązania technologiczne wychodzące naprzeciw rosnącej fali zagrożeń współczesnego świata zwłaszcza tzw. zagrożeniom CBRNE powiązanych z atakami terrorystycznymi. Targi miały za zadanie zbliżyć […]

Read More
11
Oct

Aerospace&Defense Forum

Posted by | | Bez kategorii | Brak komentarzy do Aerospace&Defense Forum

10 października 2016 Astri Polska wzięła udział w konferencji Aerospace&Defense Forum. Spotkanie to miało charakter zamknięty i skierowane było do kadry zarządzającej projektami związanymi z obronnością, lotnictwem oraz szeroko pojętymi systemami RF. Aerospace&Defense Forum Data: 10 października 2016 r. Miejsce: Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa 00-697, Polska Podczas forum Prezes Astri Polska przybliżyło temat „Środowisko testowe […]

Read More
28
Sep

XXII Ogólnopolska Konferencja Geoinformatyki i Teledetekcji

Posted by | · · | Bez kategorii | Brak komentarzy do XXII Ogólnopolska Konferencja Geoinformatyki i Teledetekcji

W dniach 22-23 września 2016 przedstawiciele Astri Polska wzięli udział w  XXII Ogólnopolskiej Konferencji Geoinformatyki i Teledetekcji zorganizowanej w Gmachu Główny Politechniki Warszawskiej.   Tematem tej konferencji były „Zdalne techniki badania środowiska – historia, współczesność, nowe trendy” a celem była wymiana doświadczeń i pogłębienie współpracy w zakresie teledetekcji między uczelniami, instytucjami badawczo-wdrożeniowymi, administracją publiczną i przedsiębiorcami […]

Read More