Astri Polska

 

Astri Polska Sp. z o. o. jest spółką typu joint venture pomiędzy europejskim koncernem przemysłu kosmicznego i obronnego – Airbus Defence and Space (wcześniej ASTRIUM) oraz wiodącej polskiej jednostki naukowej – Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN). Została powołana do życia we wrześniu 2010 r.

 

Airbus Defence & Space logo Centrum Badań Kosmicznych - logo

Astri Polska jest firmą działającą w branży technologii satelitarnych i kosmicznych, której misją jest promowanie i aktywne uczestniczenie w rozwoju aplikacji oraz technologii kosmicznych i satelitarnych we współpracy z największymi polskimi i międzynarodowymi instytucjami przemysłu kosmicznego, włączając liczne publiczne oraz prywatne organizacje związane z technologiami satelitarnymi i kosmicznymi.

Firma specjalizuje się w realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Unię Europejską (UE) oraz Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) z dziedziny elektroniki, optoelektroniki, GNSS (Global Navigation Satellite System), obserwacji satelitarnych, komunikacji satelitarnej, materiałoznawstwa i robotyki.

Produkty Astri Polska znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak zarządzanie kryzysowe, urbanistyka, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, rolnictwo precyzyjne, systemy informacji przestrzennej.

Oferowane przez firmę obrazy satelitarne są doskonałym źródłem pozyskiwani danych geograficznych oraz monitoringu zdarzeń i zagrożeń. Spółka dzięki ścisłej współpracy z udziałowcami jako pierwsza w Polsce oferuje zintegrowane aplikacje satelitarne łączące technologie lokalizacyjne, obserwacyjne i telekomunikacyjne.

 

Misją firmy jest promowanie i aktywne uczestniczenie w rozwoju aplikacji oraz technologii kosmicznych i satelitarnych we współpracy z największymi polskimi i międzynarodowymi instytucjami przemysłu kosmicznego, włączając liczne publiczne oraz prywatne organizacje związane z technologiami satelitarnymi i kosmicznymi.

Astri Polska opiera swój sukces na kapitale intelektualnym i kładzie nacisk na rozwój kompetencji pracowników. Zespół specjalizuje się w:

 

  • elektronice,
  • systemach informatycznych,
  • GNSS (Global Navigation Satellite System),
  • pracach badawczo-rozwojowych.

Zarząd

Jacek Mandas – Prezes Zarządu

Monika Sołdaj – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu

 

Kierownicy działów

Aneta Michałkiewicz – Kierownik Działu Systemów Optomechatronicznych

Mateusz Mroczkowski – Kierownik Działu Systemów Elektronicznych

Piotr Janusz Koza – Kierownik Działu Aplikacji i Usług Satelitarnych

Agnieszka Banaszek – Kierownik Biura

 

Powrót do głównej strony