Blog

21
Nov

Trening Systemu Stałych Dyżurów w MNiSW

Posted by | · | Astri Polska | Brak komentarzy do Trening Systemu Stałych Dyżurów w MNiSW

W dniach 15-16 listopada 2016 firma Astri Polska zrealizowała trening Systemu Stałych Dyżurów adresowany do pracowników realizujących zadania obronne w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szkolenie było kontynuacją warsztatów zorganizowanych w październiku 2016 w MNiSW. Scenariusz treningu był ściśle powiązany z wydarzeniami z gry i wynikami […]

Read More
08
Nov

Warsztaty dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Posted by | · · · · · · | Bezpieczeństwo · Bezpieczeństwo · Warsztaty · Warsztaty · Zarządzanie Kryzysowe | Brak komentarzy do Warsztaty dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniach 25-28 października 2016 Astri Polska przeprowadziła warsztaty z zakresu spraw obronnych i  zarządzania kryzysowego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Doskonalenie umiejętności praktycznych w celu przeciwdziałania i reagowania na wypadek zagrożeń terrorystycznych na terenie jednostek nadzorowanych. Realizacja wybranych zadań w czasie kryzysu i podwyższonego stanu gotowości obronnej państwa.   Warsztaty miały charakter […]

Read More